Elektroniczne Dzienniki Urzędowe

W związku z wejściem w dniu 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 10 września 2009 r o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 190, poz. 1493), której zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników urzędowych (Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego) prezentowanych na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji jako powszechnie dostępnej wersji autentycznej, stanowiącej źródło prawa.

W związku z tym w art.26 powołanej ustawy nowela dodaje przepis ust. 2 nakładający nowe obowiązki na urzędy organów samorządu terytorialnego:
,,2. Urzędy, o których mowa w ust. 1. udostępniają nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia:
1) do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach internetowych tych urzędów;
2) w formie elektronicznej, do powszechnego wglądu w godzinach pracy tych urzędów, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym.

W opinii Rządowego Centrum Legislacji fakt, że wersja autentyczna elektroniczna Dziennika Ustaw i Monitora Rządowego będzie dostępna wyłącznie na stronie internetowej RCL, przemawia za tym, by obowiązki te realizować poprzez umieszczenie na stronie głównej serwisu internetowego danego organu samorządu terytorialnego linku do strony internetowej RCL.

Taki sposób realizacji opisanych obowiązków pozwoli na wgląd i pobranie całych numerów lub wybranych pozycji Dziennika Ustaw i Monitora Rządowego bezpośrednio u źródła, co da gwarancję zachowania cechy źródła prawa pobranego dokumentu, a jednocześnie nie będzie generował dodatkowych kosztów po stronie organu samorządu terytorialnego.

Urząd Gminy Brzeziny wypełniając powyższe obowiązki ustawowe podaje poniżej linki do następujących serisów:

Dziennik Ustaw: http://dziennikustaw.gov.pl

Monitor Polski: http://monitorpolskLgov.pl

Rządowe Centrum Legislacji: http://www.rcl.gov.pl/