Gospodarka odpadami komunalnymi

17.10.2012 - Informacje dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie >>>

Na stronie internetowej Ministerstwa Ochrony Środowiska znajdują się informacje dotyczące nowych uregulowań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami - Utrzymanie czystości i porządku w gminach

 

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...