Gospodarka odpadami komunalnymi

29.03.2013 - Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje) >>>

Brzeziny, dnia 29.03.2013 r. 

Fn.6232.4.2013.EŚ                                                                         

INFORMACJA

 

Urząd Gminy Brzeziny informuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje), iż nie wypowiadają dotychczasowych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Od 1 lipca 2013 roku gmina przejmuje odbiór odpadów wyłącznie od osób zamieszkałych na terenie gminy.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...