Gospodarka odpadami komunalnymi

12.06.2013 - Informacja Wójta Gminy Brzeziny >>>

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...