Gospodarka odpadami komunalnymi

02.07.2013 - Informacja dotycząca wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi >>>

Informuje się mieszkańców Gminy Brzeziny o możliwości dokonania  wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jednorazowo za okres od lipca do grudnia 2013 roku. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Gminy Brzeziny w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej Oddział Brzeziny Nr 43 8404 0006 2006 0016 4050 0011

Odpady segregowane w miesiącu czerwcu 2013 roku w workach z logo firmy EKO zostaną odebrane przez  firmę PUK S.A. zgodnie z kalendarzem (harmonogramem) odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeziny.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof  Niedźwiedzki

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...