Gospodarka odpadami komunalnymi

03.07.2013 - Harmonogram odbioru odpadów z Gminy Brzeziny w 2013 r. >>>

W ramach pobranej opłaty odbiór odpadów z Gminy Brzeziny przeprowadzony zostanie nieodpłatnie w podanych terminach  wg poniższych zasad :

miesiąc

lipiec

sierpien

wrzesień

pażdziernik

listopad

grudzień

Odpady zmieszane

 

Brzeziny ulice : Bankowa, Energetyczna, F.Krawczykowskiego, Jesionowa, Kaliska, Kasztanowa, Lipowa, Świerkowa, Wierzbowa; Bugaj, Jagodziniec, Moczalec,  Aleksandria,

4

1

5

3

7

5

Brzeziny pozostałe ulice

5

2

6

4

2

6

Jamnice, Natalin, Piegonisko-Kolonia, Piegonisko-Pustkowie, Piegonisko-Wieś, Sobiesęki, Wrząca, Zajaczki

18

16

19

17

21

19

Chudoba, Czempisz, Dzięcioły, Fajum, Rożenno, Zaleśna

19

17

20

18

16

20

Ostrów Kaliski, Pieczyska, Przystajnia, Przystajnia Folwark, Przystajnia Kolonia, Świerczyna, Zagórna

22

26

23

28

25

21

Posesje z trudnym dojazdem

9

13

10

8

13

10

Odpady segregacyjne

Aleksandria, Jagodziniec, Moczalec

5

2

6

4

2

6

Chudoba, Dzięcioły, Fajum, Pieczyska, Rożenno, Zaleśna

11

8

12

10

15

12

Bugaj, Ostrów Kaliski, Przystajnia, Przystajnia Folwark, Przystajnia Kolonia, Świerczyna, Zagórna

12

9

13

11

8

13

Piegonisko Kolonia, Piegonisko Pustkowie, Piegonisko Wieś, Sobieseki, Wrząca, Zajączki

10

14

11

9

14

11

Brzeziny ulice : 1000-lecia, Brzozowa, D.Królewskiego, Leśna, M.Piłsudskiego, Wrocławska

Czempisz, Jamnice, Natalin

9

13

10

8

13

10

Brzeziny pozostałe ulice

8

12

9

14

12

9

Odpady wielkogabarytowe - (sprzęt RTV, AGD, meble, wykładziny, dywany, itp..) 1 x w roku w  terminach podanych do publicznej wiadomości po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości na nr tel. 62/ 7671032  lub 62/ 7679921 lub e-mai: biuro@puk.net.pl  i wystawieniu odpadu przed posesję w wyznaczonym terminie do godziny 700.

Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) -  (odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, przenośne baterie akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, opony) -  1 * w roku  - w terminach podanych do publicznej wiadomości . Dowiezienie przez użytkownika do wyznaczonych  punktów .

Odpady budowlane i porozbiórkowe  -  inne niż niebezpieczne powstałe w wyniku prowadzenia we własnym zakresie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji o max wadze do 50  kg   - 1 * w roku w wyznaczonych terminach podanych do publicznej wiadomości  po wcześniejszym (7 dni przed planowanym terminem) zgłoszeniu telefonicznym pod numer tel. 62/ 7671032  lub 62/ 7679921 oraz uzgodnieniu sposobu i szczegółowego terminu odbioru odpadów. 

Pojemniki na  odpady oraz worki z wysegregowanymi surowcami należy wystawić przed wejście na teren nieruchomości. Niezgłoszenie reklamacji do godz. 1200 następnego dnia po planowanym odbiorze oznacza wywiązanie się PUK SA z realizacji usługi.                                                                                       

Harmonogram do pobrania

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...