Gospodarka odpadami komunalnymi

08.07.2013 - Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych >>>

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU  ODPADÓW KOMUNALNYCH

Pojemniki na odpady zmieszane oraz worki z wysegregowanymi surowcami należy wystawić przed wejście na teren nieruchomości w wyznaczonym dniu odbioru do godziny 700.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof  Niedźwiedzki

 

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...