Gospodarka odpadami komunalnymi

26.09.2013 - Komunikat dotyczący opłat i odbioru odpadów komunalnych >>>

Brzeziny, dnia 26.09.2013 roku

 

K O M U N I K A T

W dniu 10 października 2013 r. upływa termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: wrzesień, październik 2013 r. Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Brzeziny nr 43840400062006001640500011 w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej O/Brzeziny.

Wszelkie informacje na temat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w pokoju nr 15 w Urzędzie Gminy Brzeziny.

 

                                                                                                            

Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych

Pojemniki na odpady zmieszane oraz worki z wysegregowanymi surowcami należy wystawić przed wejście na teren nieruchomości w wyznaczonKomunikat dotyczącyym dniu odbioru do godziny 700.

Firma odbierająca odpady dokonuje adnotacji o nie wystawieniu pojemników i worków przed wejście na teren nieruchomości.

W przypadku, gdy pojemniki i worki nie będą wystawione do godziny 700 reklamacje nie będą uwzględniane.

 

                                                                                                         

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof  Niedźwiedzki

 

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...