Gospodarka odpadami komunalnymi

22.10.2013 - Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych >>>

KURENDA

dotycząca odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci
z terenu Gminy Brzeziny

W związku ze zbliżającym się terminem odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, Wójt Gminy Brzeziny informuje, iż zostały wyznaczone daty odbioru w/w odpadów od mieszkańców poszczególnych wsi.

Miejscowość

Data odbioru

Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Brzeziny, Aleksandria, Jagodziniec, Zajączki, Wrząca, Jamnice, Natalin

04.11.2013 r. (poniedziałek)

 

OSP Brzeziny

Czempisz, Zaleśna, Dzięcioły, Fajum, Rożenno, Chudoba

05.11.2013 r.

(wtorek)

OSP Czempisz

Świerczyna, Przystajnia, Przystajnia-Folwark, Przystajnia-Kolonia, Moczalec, Bugaj

06.11.2013 r.

(środa)

OSP Świerczyna

Zagórna, Pieczyska, Ostrów Kaliski

07.11.2013 r.

(czwartek)

OSP Zagórna

Sobiesęki, Piegonisko-Pustkowie, Piegonisko-Kolonia, Piegonisko-Wieś

08.11.2013 r.

(piątek)

OSP Sobiesęki

Mieszkańcy Gminy Brzeziny wystawiają odpady wielkogabarytowe przed posesję do godziny 700 w wyznaczonych terminach.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek przed wyznaczonym terminem dokonać zgłoszenia w PUK S.A. na nr tel. 62/7671032 lub 62/7679921 lub e-mail: biuro@puk.net.pl.

Odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, przenośne baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, opony  w wyznaczonych dniach należy dowieźć do Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczących się przy OSP w godzinach 800 - 1400.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki
Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...