Gospodarka odpadami komunalnymi

18.11.2013 - Odebrane ilości odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów przekazanych do Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych >>>

Brzeziny, dnia 15.11.2013 r.

 

Odebrane ilości odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów przekazanych
do Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
z terenu
Gminy Brzeziny przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu

 

PUK S.A. w dniach 04-08.11.2013r. na terenie Gminy Brzeziny dokonał odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon.

Z informacji uzyskanych od firmy odbierającej odpady wynika, że mieszkańcy Gminy Brzeziny przekazali:

- odpady wielkogabarytowe - 11,660 t

- odpady przekazane do Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczących się przy OSP - 1,700 t

 

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...