Gospodarka odpadami komunalnymi

09.01.2014 - Kurenda w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi >>>

Brzeziny, 07.01.2014 r.

 KURENDA

Urząd Gminy Brzeziny informuje, że 10 lutego 2014 r. upływa termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: styczeń, luty 2014 r.

Wpłat należy dokonywać według kwot obowiązujących w 2013 roku na konto Urzędu Gminy Brzeziny nr 43 8404 0006 2006 0016 4050 0011 w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej O/Brzeziny.

Prosi się o dokonywanie wpłat tylko za miesiące: styczeń, luty 2014 roku, ponieważ stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01 marca 2014 roku ulegną zmianie.

Wszelkie informacje na temat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w pokoju nr 15 w Urzędzie Gminy Brzeziny lub pod numerem telefonu 62 7698780.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...