Gospodarka odpadami komunalnymi

14.02.2014 - Informacja o zmianie stawek w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi >>>

Brzeziny, dnia 13.02.2014r.

Informacja o zmianie stawek w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z dniem 01 marca 2014 roku zmieniają się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:

- 11,00zł/osobę zamieszkującą nieruchomość/miesiąc - przy deklarowanym braku selektywnej zbiórki odpadów,

- 7,00zł/osobę zamieszkującą nieruchomość/miesiąc - przy zdeklarowanej zbiórce selektywnej,

- 6,00zł/osobę zamieszkującą nieruchomość/miesiąc - przy deklarowanej zbiórce selektywnej oraz prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, bioodpadów, odpadów zielonych do własnego kompostownika.

Deklaracje o wysokości opłaty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny pokój nr 15 do 28.02.2014 roku. (Druk deklaracji do pobrania poniżej)

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Brzeziny w łącznej wysokości za 2 kolejne miesiące kalendarzowe, w terminach:

- styczeń, luty do 10 lutego danego roku,

- marzec, kwiecień do 10 kwietnia danego roku,

- maj, czerwiec do 10 czerwca danego roku,

- lipiec, sierpień do 10 sierpnia danego roku,

- wrzesień, październik do 10 października danego roku,

- listopad, grudzień do 10 grudnia danego roku.

Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Gminy Brzeziny w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej Oddział Brzeziny Nr 43 8404 0006 2006 0016 4050 0011

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

Deklaracja o wysokości opłaty - do pobrania

 

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...