Gospodarka odpadami komunalnymi

06.11.2014 - Informacja dotycząca odbioru odpadów budowlanych i porozbiórkowych z terenu Gminy Brzeziny >>>

Brzeziny, dnia 06.11.2014 roku

INFORMACJA

dotycząca odbioru odpadów budowlanych i porozbiórkowych
z terenu Gminy Brzeziny

W związku ze zbliżającym się terminem odbioru odpadów budowlanych i porozbiórkowych, Wójt Gminy Brzeziny informuje, iż została wyznaczona data odbioru w/w odpadów od mieszkańców poszczególnych wsi.

Miejscowość

Data odbioru

Brzeziny, Aleksandria, Jagodziniec, Moczalec, Zajączki, Wrząca

24.11.2014 roku
(poniedziałek)

Czempisz, Zaleśna, Dzięcioły, Fajum, Rożenno, Chudoba, Jamnice, Natalin

25.11.2014 roku

(wtorek)

Zagórna, Pieczyska, Ostrów Kaliski, Świerczyna, Przystajnia, Przystajnia-Folwark, Przystajnia-Kolonia, Bugaj

27.11.2014 roku

(czwartek)

Sobiesęki, Piegonisko-Pustkowie, Piegonisko-Kolonia, Piegonisko-Wieś

28.11.2014 roku

(piątek)

Mieszkańcy Gminy Brzeziny wystawiają odpady budowlane i porozbiórkowe  (inne niż niebezpieczne powstałe w wyniku prowadzenia we własnym zakresie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji o maksymalnej wadze do 50 kg) przed posesję do godziny 600 w wyznaczonych terminach. Właściciel nieruchomości ma obowiązek 7 dni przed wyznaczonym terminem dokonać zgłoszenia w PUK S.A. na nr tel. 62/7675018.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...