Gospodarka odpadami komunalnymi

10.12.2014 - Wyjaśnienia dotyczące harmonogramu odbioru odpadów na 2015 rok >>>

Brzeziny, dnia 09.12.2014 r.

 

Urząd Gminy Brzeziny wyjaśnia, że mieszkańcy gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosić będą na konto Urzędu Gminy Brzeziny, jak ma to miejsce od 01 lipca 2013 roku. W harmonogramie odbioru odpadów na 2015 rok użyte słowo „nieodpłatnie" oznacza, że mieszkańcy nie dokonują opłaty do firmy PUK, która odbiera odpady z terenu gminy Brzeziny. Pojawiały się sytuacje, że mieszkańcy uiszczali opłatę do firmy PUK, zamiast na konto urzędu.

 

Wójt Gminy Brzeziny

 /-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

 

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...