Gospodarka odpadami komunalnymi

02.01.2015 - Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w I półroczu 2015 r. >>>

W ramach pobranej opłaty odbiór odpadów z Gminy Brzeziny w 2015 roku przeprowadzony zostanie  w podanych terminach wg poniższych zasad: do pobrania

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...