Gospodarka odpadami komunalnymi

20.01.2014 - Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 r. >>>

Brzeziny, dnia 19.01.2015 r.

 KURENDA

Urząd Gminy Brzeziny informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku należy uiszczać w terminach:

1)  10 luty - za styczeń, luty,

2)  10 kwietnia - za marzec, kwiecień,

3)  10 czerwca - za maj, czerwiec,

4)  10 sierpnia - za lipiec, sierpień,

5)  10 października - za wrzesień, październik,

6)  10 grudnia - za listopad, grudzień.

Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Brzeziny nr 43 8404 0006 2006 0016 4050 0011 w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej O/Brzeziny.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

 

 

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...