Gospodarka odpadami komunalnymi

08.05.2015 - Analiza systemu gospodarki odpadami w roku 2014 w regionie >>>

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...