Gospodarka odpadami komunalnymi

18.05.2015 - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeziny za 2014 rok >>>

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...