Gospodarka odpadami komunalnymi

28.05.2015 - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Brzeziny >>>

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...