Gospodarka odpadami komunalnymi

28.05.2015 - Wykaz umorzeń w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2014 rok >>>

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...