Gospodarka odpadami komunalnymi

30.06.2015 - Harmonogram odbioru odpadów z Gminy Brzeziny w II półroczu 2015 roku >>>

Harmonogram odbioru odpadów z Gminy Brzeziny w II półroczu 2015 roku - do pobrania
Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...