Gospodarka odpadami komunalnymi

31.07.2015 - Informacja dotycząca firmy odbierającej i przetwarzającej odpady komunalne na terenie gm. Brzeziny >>>

Brzeziny, 31.07.2015 r.

 

INFORMACJA

Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych świadczy na rzecz Gminy Brzeziny podmiot wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o  zamówieniach publicznych. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzeziny jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna w Kaliszu, z którym Gmina Brzeziny podpisała umowę na okres 24 miesięcy tj. od 01.07.2015 r. do 30.06.2017 r. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Brzeziny.

Zgodnie z zawartą umową odpady przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków.

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

 

                                                                                                                                                                                  

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...