Gospodarka odpadami komunalnymi

24.11.2015 - Informacja dotycząca zakupu pojemnika na popiół od firmy PUK S.A. >>>

INFORMACJA

Informuje się mieszkańców miejscowości Brzeziny o możliwości zakupu pojemnika na popiół  od firmy PUK  S.A., dostosowanego do pojazdu odbierającego odpady zmieszane z terenu gminy, w korzystnej cenie 100,00 zł. Popiół będzie odbierany raz w miesiącu w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zainteresowanych właścicieli nieruchomości prosi się o zapisywanie na listę w pokoju nr 15 w Urzędzie Gminy Brzeziny.

Brzeziny, dnia 23.11.2015 r.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

 

 

 

                                                               

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...