Gospodarka odpadami komunalnymi

11.12.2015 - Zmiana informacji dotyczącej pojemnika na popiół >>>

Brzeziny, dnia 11.12.2015 r.

WAŻNE!!!!

ZMIANA INFORMACJI DOTYCZĄCEJ
POJEMNIKA NA POPIÓŁ
DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI BRZEZINY

W związku z brakiem zainteresowania odpłatnym nabyciem pojemnika Urząd Gminy wynegocjował warunki dotyczące nieodpłatnego wstawienia pojemnika na popiół  przez firmę PUK  S.A. Pojemnik zostanie odpowiednio oznakowany przez firmę, co będzie oznaczało wyłączne przeznaczenie do popiołu. Będzie on stanowił własność firmy PUK S.A. W związku z tym właściciel posesji zobowiązany będzie do należytego użytkowania i ponosił za niego odpowiedzialność. Popiół będzie odbierany raz w miesiącu w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zainteresowanych właścicieli nieruchomości prosi się o zapisywanie na listę w pokoju nr 15 w Urzędzie Gminy Brzeziny bądź zgłaszanie telefonicznie pod numer 62 7698780 do dnia 31.12.2015 r. Pojemniki będą dostarczane mieszkańcom na początku 2016 roku.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

 

 

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...