Gospodarka odpadami komunalnymi

21.01.2016 - Informacja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: styczeń i luty 2016 r. >>>

Brzeziny, dnia 21.01.2016 r.

INFORMACJA

Urząd Gminy Brzeziny informuje, że 10 lutego 2016 roku upływa termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: styczeń, luty 2016 roku.

Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Brzeziny nr 43 8404 0006 2006 0016 4050 0011 w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej O/Brzeziny.

Wszelkie informacje na temat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w pokoju nr 15 w Urzędzie Gminy Brzeziny lub pod numerem telefonu 62 7698780.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

 

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...