Gospodarka odpadami komunalnymi

22.01.2016 - Instruktaż dotyczący eksploatacji worków na odpady segregacyjne >>>

Instruktaż dotyczący eksploatacji worków na odpady segregacyjne

Z dniem 01.02.2016 roku rusza pilotażowy program dostarczania worków mieszkańcom Gminy Brzeziny.

  • Worki na odpady segregacyjne będą dostarczane z góry na okres półroczny.
  • Dostarczone worki należy wykorzystywać wyłącznie do gromadzenia odpadów segregacyjnych i nie przeznaczać ich do innych celów.
  • Workami należy gospodarować w sposób racjonalny tzn. nie wystawiać znikomej ilości odpadów segregacyjnych - zapełnienie min. 50%.
  • W sytuacji, gdy właściciel będzie miał niewystarczającą ilość worków należy zgłosić ten fakt kierowcy bądź w Urzędzie Gminy Brzeziny w pokoju nr 15. Dla nieruchomości tych będzie prowadzony rejestr, który pozwoli zweryfikować posesje, w których istnieje większe zapotrzebowanie na worki.

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...