Gospodarka odpadami komunalnymi

19.02.2016 - Informacja dotycząca worków na odpady segregacyjne >>>

Informacja dotycząca worków na odpady segregacyjne

Urząd Gminy Brzeziny informuje, że workami na odpady segregacyjne dostarczonymi przez firmę PUK S.A. należy gospodarować w sposób racjonalny tzn. nie wystawiać znikomej ilości odpadów segregacyjnych. Worki powinny być wykorzystywane wyłącznie do gromadzenia odpadów segregacyjnych i nie przeznaczane do innych celów. W sytuacji, gdy właściciel będzie miał niewystarczającą ilość worków należy zgłosić ten fakt kierowcy
w dniu odbioru odpadów segregacyjnych bądź w Urzędzie Gminy Brzeziny w pokoju nr 15. Dla nieruchomości tych będzie prowadzony rejestr, który pozwoli zweryfikować posesje,
w których istnieje większe zapotrzebowanie na worki.

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 /-/ Krzysztof Niedźwiedzki

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...