Gospodarka odpadami komunalnymi

02.05.2016 - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeziny za 2015 r.

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...