Gospodarka odpadami komunalnymi

23.05.2016 - Informacja dotycząca terminu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: maj, czerwiec 2016 r. >>>

Brzeziny, dnia 23.05.2016 r.

 

INFORMACJA

Urząd Gminy Brzeziny informuje, że 10 czerwca 2016 roku upływa termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: maj, czerwiec 2016 r.

Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Brzeziny nr 43 8404 0006 2006 0016 4050 0011 w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej O/Brzeziny.

Wszelkie informacje na temat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w pokoju nr 15 w Urzędzie Gminy Brzeziny lub pod numerem telefonu 62 7698780.

    

Wójt Gminy Brzeziny

Krzysztof Niedźwiedzki
Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...