Gospodarka odpadami komunalnymi

27.05.2016 - Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń >>>

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...