Gospodarka odpadami komunalnymi

22.07.2016 - Informacja dotycząca odbioru odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych oraz elektrośmieci z terenu Gminy Brzeziny >>>

Brzeziny, dnia 22.07.2016 r.

INFORMACJA

dotycząca odbioru odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych oraz elektrośmieci z terenu Gminy Brzeziny

W związku ze zbliżającym się terminem odbioru odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon wyłącznie od samochodów osobowych, Wójt Gminy Brzeziny informuje, iż zostały wyznaczone daty odbioru w/w odpadów.

Mieszkańcy Gminy Brzeziny wystawiają odpady wielkogabarytowe do godziny 700 przed posesję w wyznaczonych terminach: 30 i 31 sierpień 2016 roku. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przed wyznaczonym terminem dokonać zgłoszenia w PUK S.A. na nr tel. 62/7671032 lub 62/7679921.

Odpady budowlane i rozbiórkowe o maksymalnej wadze do 50 kg mieszkańcy Gminy Brzeziny zgłaszają 7 dni przed wyznaczonymi terminami odbioru: 30 i 31 sierpień 2016 r.  celem ustalenia sposobu ich odbioru z nieruchomości. Zgłoszenia należy dokonać w PUK S.A. na nr tel. 62/7671032 lub 62/7679921.      

Odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, przenośne baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, opony wyłącznie od samochodów osobowych w wyznaczonych dniach: 30 i 31 sierpień 2016 r. należy dowieźć do Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczących się przy OSP.

Data i godziny

odbioru

Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

30.08.2016 r. (wtorek)    Godziny: 900-1100

OSP Świerczyna

30.08.2016 r. (wtorek)   Godziny: 1200-1400

OSP Zagórna

31.08.2016 r. (środa)     Godziny: 900-1100

OSP Sobiesęki

31.08.2016 r. (środa)     Godziny: 1130-1330

OSP Czempisz

31.08.2016 r. (środa)     Godziny: 1400-1600

OSP Brzeziny

 

Wójt Gminy Brzeziny 

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

                                                 

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...