Gospodarka odpadami komunalnymi

25.10.2016 - Informacja dotycząca odpadów niebezpiecznych, medycznych, weterynaryjnych>>>

INFORMACJA WÓJTA GMINY BRZEZINY

 

W związku z przypadkami wyrzucania odpadów niebezpiecznych, medycznych, weterynaryjnych do odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych informuje się o całkowitym zakazie takich działań ze względu na stwarzanie w ten sposób bezpośredniego zagrożenia zdrowia osób odbierających odpady i pracujących na sortowni odpadów.

Przestrzega się mieszkańców oraz właścicieli prowadzących działalność medyczną i weterynaryjną przed wyrzucaniem odpadów medycznych i weterynaryjnych  do zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych.
W przypadku stwierdzenia odpadów niebezpiecznych, medycznych i weterynaryjnych  w odpadach komunalnych zostaną wyciągnięte konsekwencje.

 

 

ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, MEDYCZNYCH, WETERYNARYJNYCH NIE MIESZAJMY Z ODPADAMI KOMUNALNYMI !!!!

 

                

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...