Gospodarka odpadami komunalnymi

03.01.2017 - Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Brzeziny w I półroczu 2017>>>

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU
Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...