Gospodarka odpadami komunalnymi

26.06.2017 - Harmonogram odbioru odpadów na II półrocze 2017>>>

HARMONOGRAM - do pobrania
Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...