Gospodarka odpadami komunalnymi

09.08.2017 - Informacja dotycząca odbioru odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych oraz elektrośmieci z terenu Gminy Brzeziny>>>

INFORMACJA

dotycząca odbioru odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych oraz elektrośmieci z terenu Gminy Brzeziny

W związku ze zbliżającym się terminem odbioru odpadów wielkogabarytowych, budowlanych
i rozbiórkowych oraz odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon wyłącznie od samochodów osobowych, Wójt Gminy Brzeziny informuje, iż zostały wyznaczone daty odbioru w/w odpadów.

Mieszkańcy Gminy Brzeziny wystawiają odpady wielkogabarytowe w ilości maksymalnie
4 sztuki
do godziny 700 przed posesję w wyznaczonych terminach: 21, 22 i 23 sierpień 2017 roku. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przed wyznaczonym terminem dokonać zgłoszenia w PUK S.A. na nr tel. 62/7671032 lub 62/7679921.

Odpady budowlane i rozbiórkowe o maksymalnej wadze do 100 kg mieszkańcy Gminy Brzeziny zgłaszają 7 dni przed wyznaczonymi terminami odbioru: 21, 22 i 23 sierpień 2017 r.  celem ustalenia sposobu ich odbioru z nieruchomości. Zgłoszenia należy dokonać w PUK S.A. na nr tel. 62/7671032 lub 62/7679921.

           Odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, przenośne baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, opony wyłącznie od samochodów osobowych 
w ilości maksymalnie 8 sztuk w wyznaczonych dniach: 21, 22 i 23 sierpień 2017 rnależy dowieźć do Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczących się przy OSP.

Data i godziny

odbioru

Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

21.08.2017 r. (poniedziałek)    Godziny: 800-1000

OSP Świerczyna

21.08.2017 r. (poniedziałek)  Godziny: 1200-1400

OSP Zagórna

22.08.2017 r. (wtorek)     Godziny: 800-1000

OSP Sobiesęki

22.08.2017 r. (worek)     Godziny: 1200-1400

OSP Czempisz

23.08.2017 r. (środa)     Godziny: 1200-1600

OSP Brzeziny

 

Brzeziny, dnia 09.08.2017 r.

Wójt Gminy Brzeziny
/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

                                                 

 

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...