Gospodarka odpadami komunalnymi

01.08.2018 - Informacja dotycząca odbioru odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych oraz elektrośmieci z terenu Gminy Brzeziny>>>

INFORMACJA

dotycząca odbioru odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych
oraz elektrośmieci z terenu Gminy Brzeziny

Mieszkańcy Gminy Brzeziny wystawiają odpady wielkogabarytowe w ilości maksymalnie 4 sztuki do godziny 700 przed posesję w wyznaczonych terminach: 20, 22 i 23 sierpień 2018 roku. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przed wyznaczonym terminem dokonać zgłoszenia w PUK S.A. na nr tel. 62/7671032 lub 62/7679921.

Odpady budowlane i rozbiórkowe o maksymalnej wadze do 100 kg mieszkańcy Gminy Brzeziny zgłaszają 7 dni przed wyznaczonymi terminami odbioru: 20, 22 i 23 sierpień 2018 r.  celem ustalenia sposobu ich odbioru z nieruchomości. Zgłoszenia należy dokonać w PUK S.A. na nr tel. 62/7671032 lub 62/7679921.

Odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, przenośne baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, opony wyłącznie od samochodów osobowych  w ilości maksymalnie 8 sztuk w wyznaczonych dniach: 20, 22 i 23 sierpień 2018 rnależy dowieźć do Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczących się przy OSP.


Data i godziny

odbioru

Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

20.08.2018 r. (poniedziałek) Godziny: 800-1000

OSP Świerczyna

20.08.2018 r. (poniedziałek) Godziny: 1200-1400

OSP Zagórna

22.08.2018 r. (środa) Godziny: 800-1000

OSP Sobiesęki

22.08.2018 r. (środa) Godziny: 1200-1400

OSP Czempisz

23.08.2018 r. (czwartek) Godziny: 1200-1600

OSP Brzeziny

 

Brzeziny, dnia 24.07.2018 r.

                    

Wójt Gminy Brzeziny
/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

                                                                 

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...