Gospodarka odpadami komunalnymi

01.10.2018 - Informacja o terminie wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: wrzesień, październik 2018>>>

Brzeziny, dnia 01.10.2018 r.

 

INFORMACJA

Urząd Gminy Brzeziny informuje, że 10 października 2018 roku upływa termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: wrzesień, październik 2018 roku.

Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Brzeziny nr 43 8404 0006 2006 0016 4050 0011 w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej O/Brzeziny.

Wszelkie informacje na temat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w pokoju nr 15 w Urzędzie Gminy Brzeziny lub pod numerem telefonu 62 7698780.

 

Wójt Gminy Brzeziny
/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

 

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...