Nasza strona

Nasza strona

 
Biuletyn Informacji Publicznej jest z założenia ustawowego teleinformatycznym publikatorem, w którym zamieszczane są tylko informacje, które nie zawierają treści reklamowych czy komercyjnych.
 
Władze gminy Brzeziny poszły jednak dalej i podjęły przedsięwzięcie kompleksowego kreowania polityki informacyjnej samorządu z wykorzystaniem internetu.
 
Rezultatem naszych działań jest stworzenie Samorządowego Portalu Informacyjnego Gminy Brzeziny, który składa się z trzech modułów:
 
1. Samorządowy Serwis Informacyjny - zawierający informację o "naszej lokalnej ojczyźnie" - promocja gminy, reklama, osiągnięcia, współpraca, turystyka i rekreacja, walory przyrodnicze, szkolnictwo, sport, treści komercyjne.
 
 
2. Biuletyn Informacji Publicznej - w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. i rozporządzenia MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002r.
 
 
3. Biuro Obsługi Mieszkańca - umożliwiający docelowo zdalne załatwianie spraw przez obywateli z wykorzystaniem Internetu.
 
 
( w trakcie budowy )