Złożone w 2019 roku

Oświadczenia majątkowe Kierowników jednostek organizacyjnych gminy złożone w 2019 roku

L.p.
Nazwisko i imię
Stanowisko / Funkcja
Oświadczenie majątkowe
- do pobrania
1
Marciniak Lilia
Kierownik GOPS
w Brzezinach
2
Sułek Przemysław
Dyrektor GOK, Kierownik GOSiR 
w Brzezinach
oświadczenie majątkowe
Więcław Maria 
Dyrektor SP
w Brzezinach

oświadczenie majątkowe

Plewińska Elżbieta
Dyrektor SP
w Sobiesękach

oświadczenie majątkowe

 Jakubowska Agnieszka

 Kierownik ZEAS w Brzezinach

 
oświadczenie majątkowe

6

 Wabnik Jacek

 Dyrektor SP
w Aleksandrii


oświadczenie majątkowe

7  Wiertelak Jolanta
 Dyrektor Przedszkola
w Brzezinach
oświadczenie majątkowe
 8  Rygas Andrzej
 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Aleksandrii

 oświadczenie majątkowe

korekta