Podmioty wykonujące zadania publiczne

Podmioty wykonujące zadania Publiczne

 
Na terenie gminy Brzeziny znajdują się następujące podmioty wykonujące zadania publiczne:
   
 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
ul. 1000-lecia 8
62-874 Brzeziny
 
tel. (62) 7698771, 7698774, fax (62) 7698062, e-mail: oswiata@brzeziny-gmina.pl
 
Kierownik - mgr Agnieszka Jakubowska
 
 
Gminny Ośrodek Kultury
ul. 1000-lecia 10
62-874 Brzeziny
 
tel. (62) 7698064, fax (62) 7698062, e-mail: goksir@brzeziny-gmina.pl
 
Dyrektor - Przemysław Sułek
 
   
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 1000-lecia 8
62-874 Brzeziny
 
tel. (62) 7698775, 7698778, fax (62) 7698062, e-mail: gops@brzeziny-gmina.pl
 
Kierownik - Lilia Marciniak
 
 
Zakład Obsługi Komunalnej Brzeziny spółka z o.o.
ul. 1000-lecia 8
62-874 Brzeziny
 
tel. (62) 7698612, fax (62) 7698062, e-mail: zok@brzeziny-gmina.pl
 
Kierownik - mgr Piotr Wolarz
 
 
Niepubliczny Zakład Podtawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "MAR-MED"
ul. 1000-lecia 10
62-874 Brzeziny
 
tel. (62) 7424686
 
Kierownik - Hanna Bruzi
 
 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Podstawowej i Specjalistycznej "MED-COR"
ul. Krawczykowskiego 4
62-874 Brzeziny
 
tel. (62) 7698057
 
Kierownik - lek. med. Katarzyna Chabelska
 
   
Gimnazjum w Brzezinach
ul. Wrocławska 17
62-874 Brzeziny
 
tel./fax (62) 7698660; 7698790
 
Dyrektor - mgr Małgorzata Błaszczyk
   
 
Zespół Szkół w Brzezinach
ul. Wrocławska 17
62-874 Brzeziny
 
tel./fax (62) 7698101
 
Dyrektor - mgr Maria Więcław
 
   
Szkoła Podstawowa w Aleksandrii
Aleksandria 121
62-874 Brzeziny
 
tel. (62) 7698028
 
Dyrektor - mgr Jacek Wabnik
 
 
Szkoła Podstawowa w Dzięciołach
Dzięcioły 14
62-874 Brzeziny
 
tel. (62) 7697029
 
 
Dyrektor - mgr Jolanta Wiertelak
 
   
Szkoła Podstawowa w Sobiesękach
Sobiesęki 11
62-874 Brzeziny
 
tel. (62) 7697609
 
Dyrektor - mgr Elżbieta Plewińska
 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czempiszu
Czempisz 38
62-874 Brzeziny
 
tel. (62) 7698016
 
Dyrektor - mgr Maria Pustelnik
 
 
Publiczne Przedszkole Samorządowe
ul. Wrocławska 17
62-874 Brzeziny
 
tel. (62) 7698107
 
Dyrektor - mgr Maria Więcław