Redakcja BIP

Redakcja BIP

 
Redakcję BIP tworzą:
 
Administrator treści
 
Robert Marszałek, nr tel. (62) 7698777, nr fax (62) 7698062 e-mail: r.marszalek@brzeziny-gmina.pl
 
oraz wymienieni niżej pracownicy Urzędu Gminy Brzeziny i jednostek organizacyjnych gminy
 
L.p.
Instytucja / Funkcja
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
Fax
E-mail
1
WOKISS Poznań - Administrator techniczny
Przemysław Byczyński
60-504 Poznań, ul. Wawrzyniaka 37
(61)  8475422
 (61) 8471917
2
Urząd Gminy Brzeziny -ADMINISTRATOR  BIP
Robert Marszałek
62-874 Brzeziny, ul. 1000-lecia 8
(62) 7698777
(62) 7698062
3
Urząd Gminy Brzeziny -  Z-ca administratora
Ewa Kłysz
62-874 Brzeziny, ul. 1000-lecia 8
(62) 7698004
(62) 7698062
4
Urząd Gminy Brzeziny - Podinspektor
Agnieszka Jakubowska
62-874 Brzeziny, ul. 1000-lecia 8
(62) 7698004
(62) 7698062
5
Urząd Gminy Brzeziny - Kierownik referatu
Marianna Piotrowska
62-874 Brzeziny, ul. 1000-lecia 8
(62) 7698776
(62) 7698062
6
Urząd Gminy Brzeziny - Specjalista
Marek Pejaś
62-874 Brzeziny, ul. 1000-lecia 8
(62) 7698779
(62) 7698062
7
Urząd Gminy Brzeziny - Kierownik referatu
Ewa Wabnik
62-874 Brzeziny, ul. 1000-lecia 8
(62) 7698773
(62) 7698062
8
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kierownik
Lilia Marciniak
62-874 Brzeziny, ul. 1000-lecia 8
(62) 7698775
(62) 7698062
9
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji - Dyrektor
Przemysław Sułek
62-874 Brzeziny, ul. 1000-lecia 10
(62) 7698064
(62) 7698062
10
Gimnazjum w Brzezinach - Dyrektor
Małgorzata Błaszczyk
62-874 Brzeziny, ul. Gimnazjalna 2
(62) 7698660
(62) 7698660
-----------------
11
Zespół Szkół w Brzezinach - Dyrektor
Maria Więcław
62-874 Brzeziny, ul. Wrocławska 17
(62) 7698101
(62) 7698101
-----------------
12
Szkoła Podstawowa w Aleksandrii - Dyrektor
Jacek Wabnik
62-874 Brzeziny, Aleksandria 121
(62) 7698028
-------
-----------------
13
Szkoła Podstawowa w Dzięciołach - Dyrektor
Jolanta Wiertelak
62-874 Brzeziny, Dzięcioły 14
(62) 7697029
-------
-----------------
14
Szkoła Podstawowa w Sobiesękach - Dyrektor
Elżbieta Plewińska
62-874 Brzeziny, Sobiesęki 11
(62) 7697609
-------
-----------------
15
Zakład Obsługi Komunalnej Brzeziny Spółka z o.o.
Katarzyna Głąb
62-874 Brzeziny, ul. 1000-lecia 8
(62) 7698612
(62) 7698062
 
 
Redakcja BIP została powołana na podstawie Zarzadzenia Wójta Gminy Brzeziny nr 42/03.