Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

30.12.2019 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - RGiRL.271.1.7.2019>>>

Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Brzeziny realizowanych w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. w dni nauki szkolnej - RGiRL.271.1.7.2019

Lista wiadomości