Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

30.12.2019 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - RGiRL.271.1.9.2019>>>

„Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w okresie od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 r. w dni nauki szkolnej z wyłączeniem miesięcy przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpień) - RGiRL.271.1.9.2019.

Lista wiadomości