Zarząd Oddziału Gminnego ZOSPRP w Brzezinach

02.01.2020 - Wzory druków na kampanię sprawozdawczą w OSP w 2020 roku>>>

Wzory druków na kampanię sprawozdawczą w OSP w 2020 roku - tutaj

Uchwała w sprawie rezygnacji z dotychczasowej formy prowadzenia księgowości na rzecz uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów - tutaj

Pismo do US w sprawie uproszczonej ewidencji - tutaj

Lista wiadomości