Uroczystości, imprezy, występy

18.07.2008 - Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej - Brzeziny 2008 - relacja >>>

 
Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej zgromadził   13 lipca b.r., na scenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Brzezinach, twórców z całego dawnego województwa kaliskiego. Jurorzy obejrzeli w sumie 34 programy, a zaprezentowało się przed nimi 20 zespołów śpiewaczych, 4 składy kapel, oceniali także 4 programy zespołów folklorystycznych oraz prezentacje 5 solistek - śpiewaczek i 1 solisty - instrumentalisty.  
 
Celem Biesiady Folkloru jest promocja i podtrzymanie tradycji folkloru regionu, w związku z czym na ocenach Komisji zaważyły względy doboru repertuaru, poprawności instrumentarium, techniki wykonania tańca, strojów, stylu wykonawczego, a także jego prezentacji scenicznej.
 
Tegoroczna Biesiada Folkloru ukazała żywiołowość folkloru w regionie, bogactwo zespołów śpiewaczych oraz ich troskę o tradycyjny repertuar; stylowe wykonanie i dbałość stroju. Efekt sceniczny jest rezultatem świadomej obecności na seminarium folkloru i konsultacji organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Sama biesiada będzie sprzyjała dalszemu uświadomieniu zespołom ich istotnej roli w ochronie i propagowaniu dziedzictwa kulturowego oraz inspirowania ruchu folklorystycznego.
 
Komisja Artystyczna dostrzegła kilka zespołów, które dzięki swojej pracy i konsultacjom ze specjalistami z dziedziny śpiewu i etnografii bardzo rozwinęły się i osiągnęły dość wysoki poziom artystyczny. Są to m.in. "Korzeniewianki", które dostały I nagrodę, czy Zespół z Kociny, który był swego rodzaju odkryciem tegorocznego przeglądu.
Komisja doceniła także prace w zespołach "Brzezinianki" i "Dąbrowianki".
Inne zespoły utrzymują dobry poziom wykonawczy, np. "Kalina" z Nowej Wsi - reprezentant południowej Wielkopolski na tegorocznym 42 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, "Piwonice", "Biadkowianki" czy "Kobierzanki".
 
Nagrodzono także Leona Lewandowskiego - skrzypka, który gra także w Kapeli Ludowej "Brzeziny". Można go nazwać człowiekiem - orkiestrą, kontynuującym  prawdziwe tradycje wiejskich muzyków.
 
Organizatorem biesiady było Centrum Kultury i Sztuki, które tradycyjnie wspierała Gmina Brzeziny oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Brzezinach.
 
Nagrodzeni i wyróżnieni
 
Zespoły Taneczne:
 
Zespół Pieśni i Tańca NOSKOWIACY - 3000 zł.
Zespół Folklorystyczny SNUTKI - 3000 zł
 
Zespoły Śpiewacze:                                               
 
I Nagroda
Zespół Śpiewaczy KORZENIEWIANKI - 1500 zł.
 
II Nagrody
Zespół Śpiewaczy KALINA z Nowej Wsi - 1200 zł.
Zespół z KOCINY - 1200 zł.
Zespół Folklorystyczny PIWONICE - 1200 zł.
 
III Nagrody
Zespół Śpiewaczy BIADOWIANKI - 1000 zł.
Zespół Śpiewaczy BRZEZINIANKI - 1000 zł.
Zespół Śpiewaczy DĄBROWIANKI - 1000 zł.
Zespół Śpiewaczy KOBIERZANKI - 1000 zł.
 
Wyróżnienia:
Zespół Śpiewaczy CEKOWIANKI - 700 zł.
Zespół CIŚWICZANIE - 700 zł.
Zespół Folklorystyczny GOLINIACY - 700 zł.
Zespół Śpiewaczy KALINA z Blizanowa - 700 zł.
Zespół Folklorystyczny OŁOBOK - 700zł.
Zespół Śpiewaczy OPATOWIANIE - 700zł.
Zespół Śpiewaczy POTARZYCZANKI - 700zł.
Zespół Śpiewaczy LUTOGNIEWIACY - 500zł.
 
Kapele Ludowe:
 
Nagrody:
I - Kapela Ludowa BRZEZINY- II skład - 700zł.
II - Kapela Ludowa BRZEZINY- I skład - 600zł.
III - Kapela Ludowa BRZEZINY- III skład - 500 zł.
 
Soliści - śpiewacy:
 
Nagrody:
I - Małgorzata Pacholska z Korzeniewa - 300 zł.
II - Janina Plichta z Czempisza - 250 zł.
III - Stanisława Musielak z Piwonic - 200 zł.
 
Solisci- instrumentaliści:
 
Leon Lewndowski z Brzezin- skrzypce - 500 zł.
 
 
 
Lista wiadomości
.