Informacja o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Informacja o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży powołano Zespół Koordynatorów do Spraw Dostępności w składzie:

 1. Dominika Maćkowiak

 2. Elżbieta Janicka

 3. Iwona Lipczyńska

   

  Do zadań Zespołu należy:

  - wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Dom,

  - przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie                               z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy,

  -monitorowanie działalności Domu w zakresie zapewnienia dostępności osobom                        ze  szczególnymi potrzebami.

   

  Kontakt:

  telefon (67) 28 21 409

  e-mail: dps@dpschodziez.pl