Ogłoszenia- zamówienia publiczne

 

 

Informacja o zawarciu umowy z dnia 12.04.2022  - pobierz plik

 


 

 

Zapytanie ofertowe na

Dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży

Pliki:

Zapytanie ofertowe - dostawa żywności

Zał. nr 1-10 - formularz cenowy dla części od 1 do 10

Zał. nr 11 - formularz oferty

Zał. nr 12 - projekt umowy

pobierz pliki

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pobierz plik

 

Informacja o zawarciu umów – 17.03.2022r

pobierz plik


 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - pobierz plik

 


 

Informacja o zawarciu umów z dnia 12.01.2022 - pobierz plik

 


 

Zapytanie ofertowe na

Dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży

 

Pliki:

Zapytanie ofertowe – dostawa żywności pobierz plik

Zał. nr 1 – formularz oferty pobierz plik

Zał. nr 2-10 – formularz cenowy pobierz plik

Zał. nr 11 – projekt umowy pobierz plik

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz plik

 


 

Informacja o zawarciu umowy - pobierz plik

 


 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Szczegóły - pobierz plik

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty Budowlane

Modernizacja dachu budynek główny DPS

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik

Specyfikacja SIWZ pobierz plik

Załącznik 1 - przedmiar robót pobierz plik

Załącznik 2 - specyfikacja techniczna pobierz plik

Załącznik 3 - umowa - projekt pobierz plik

Załącznik 4 - oświadczenie wykonawcy pobierz plik

Załącznik 5 - wykaz usług pobierz plik

Załącznik 6 - wykaz osób pobierz plik

Załącznik 7 - SIWZ zobowiązanie podmiotu trzeciego pobierz plik

Załącznik 8 - formularz ofertowy pobierz plik