Praca

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO REFERENTA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży ogłasza nabór na stanowisko referenta w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży

 

Ogłoszenie - szczegóły
Pobierz plik PDF


Kwestionariusz osobowy  
Pobierz plik PDF


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Pobierz plik PDF

 

WYNIKI NABORU:
Pobierz plik PDF

 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży

Ogłoszenie - szczegóły 
Pobierz plik PDF


Kwestionariusz osobowy  
Pobierz plik PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Pobierz plik PDF

 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży ogłasza nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze Głównego Administratora w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży

Ogłoszenie - pobierz plik pdf

Kwestionariusz osobowy - pobierz plik pdf

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz plik pdf

 

WYNIKI NABORU:
Pobierz plik PDF