Finansowanie

Bilans za rok 2023

POBIERZ PLIK

 1. Bilans Jednostki
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans za rok 2020

POBIERZ PLIK

 1. Bilans Jednostki
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans za rok 2021

POBIERZ PLIK

 1. Bilans Jednostki
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans za rok 2019

POBIERZ PLIK

 1. Bilans Jednostki
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Sprawozdania za I kwartał 2019

 1. Bilans Jednostki: – pobierz plik
 2. Rachunek zysków i strat – pobierz plik
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – pobierz plik