Bilans za rok 2020

POBIERZ PLIK

  1. Bilans Jednostki
  2. Rachunek zysków i strat
  3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki